سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

گت بلاگز وب‌گردی پايان خونين زندگي يک شرور

کارآگاهان و بازپرس جنايي تهران، سرگرم تحقيق براي افشاي معماي کشته شدن عجيب مردي هستند که گفته مي‌شود در جريان نزاع خانوادگي از پا درآمده هست.

پايان خونين زندگي يک شرور

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، پرونده اين ماجرا از ساعت 10 و نيم شامگاه جمعه پانزدهم ارديبهشت امسال و به دنبال اعلام خبر انتقال پيکر خونين مرد جواني به بيمارستان مهديه پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد. ولی مرد ساعتي بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرد. همزمان با اعلام اين خبربه تيم جنايي پايتخت و انجام نخستين تحقيقات مشخص شد مرد بر اثر اصابت ضربه هاي چاقو به گردنش جان باخته است.
مادر قرباني به بازپرس وکارآگاهان گفت: پسرم از مدت ها قبل گرفتار مواد مخدر بود. شب اتفاق مثل هميشه براي گرفتن پول مواد به سراغم آمد و تهديد کرد که اگر به او پول ندهم خودش را مي کشد. زماني هم که مقاومت مرا براي نپرداختن پول ديد، با چاقو به گردنش ضربه اي زد. به همين دليل از کسي شکايت ندارم.

عبارات مهم : روزنامه ایران – بيمارستان

در حالي که مادر قرباني چنين ادعايي داشت، ولی در تحقيقات ميداني کارآگاهان جنايي مشخص شد لحظاتي قبل از انتقال مرد جوان به بيمارستان صداي درگيري او با برادرش شنيده شده است است و صداي خواهرش به گوش رسيده که گفته رضا آیا او را با چاقو زدي؟
بدين ترتيب بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور بازداشت رضا را صادر کرد و مرد 35 ساله ساعت 4 بعد از ظهرشنبه 16 ارديبهشت درمحله کيانشهر شناسايي و دستگير شد. متهم ديروز براي تحقيقات در برابر بازپرس محسن مدير دِه قرار داده شد و درحالي که منکر قتل بود، گفت:«برادرم 12 سال قبل معتاد شد. او هم دارو مصرف مي کرد و هم شيشه مي کشيد. براي تهيه پول مواد مخدر يا به زور از مادرم پول مي گرفت يا دزدي مي کرد. برادرم از زماني که فرزند بود کار خلاف مي کرد، آن موقع ها که سنش قانوني نبود به کانون رفت و بزرگتر که شد، ندامتگاه و زندان را ديد. او کلکسيوني از جرايم متفاوت در پرونده اش داشت وبخش قابل توجهي از عمرش را در زندان گذرانده بود. به خاطر تهيه پول مواد هم خون مادر و خواهرهايم را در شيشه کرده بود و مدام آنها را اذيت مي کرد. سه سال و نيم پيش پدرم فوت کرد و من هر روز به خانواده ام سر مي زدم. شب اتفاق طبق معمول به ديدن مادرم رفته بودم که ديدم برادرم چاقو به دست گرفته و با تهديد از آنها پول مي خواهد. خواهرها و مادرم ترسيده بودند و حريف اش نمي شدند.همان موقع باهم درگير شديم و او با چاقو، ضربه اي به دست و سرم زد که بعد ازآن با هم دست به يقه شديم که يک دفعه ديدم از برادرم دارد خون مي آيد.به همين خاطر فوراً به اورژانس زنگ زديم. زماني که او را به بيمارستان رسانديم دکتر گفت 10 دقيقه دير رسيديم. درست است که برادرم آدم بدي بود ولی راضي به فوت اش نبودم.ضمن اينکه اصلاً چاقويي به همراه نداشتم که بخواهم با آن برادرم را به قتل برسانم.»
به دنبال بیانات مرد، بازپرس جنايي قرار بازداشت موقت او را صادر کرد و تحقيقات براي روشن شدن اين عنوان که آيا مرد به قتل رسيده يا دست به خودکشي زده هست، همچنان ادامه دارد.
منبع:روزنامه ایران
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: روزنامه ایران | بيمارستان | بازداشت | ایران | انتقال | نزاع خانوادگی | ضربه چاقو | پایان خونین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz