سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار حوادث مجازات قاتل خواستگار جوان , قصاص

پرونده پسر جوانی که خواستگار خواهر دوستش را به قتل رسانده‌ و از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده‌ بود، جهت اجرای حکم قصاص به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران

قصاص؛ مجازات قاتل خواستگار جوان

عبارات مهم : ایران

پرونده پسر جوانی که خواستگار خواهر دوستش را به قتل رسانده و از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده است بود، جهت اجرای حکم قصاص به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.

به گزارش شرق، شهریور سال 94 به مأموران پلیس خبر دادند درگیری بین چند جوان در محله ای در ورامین باعث فوت یکی از آنها شده است هست. زمانی که پلیس به محل رفت، جسد غرق در خون پسری جوان روی زمین افتاده بود. مأموران به دستور بازپرس کشیک جسد را به پزشکی قانونی انتقال دادند و تحقیقات خود را شروع کردند.

بررسی ها نشان داد درگیری بین سه جوان به نام های آرش، آراد و کیان بوده هست. همچنین مشخص شد آرش و آراد دوستشان کیان را به قتل رساندند چون این جوان از خواهر آرش خواستگاری کرده بود.

مجازات قاتل خواستگار جوان , قصاص

متهمان به دستور بازپرس بازداشت شدند و مورد تحقیق قرار گرفتند. آرش در توضیح ماجرا گفت: من با کیان دوست بودم و رابطه خوبی هم داشتم تا اینکه یک روز مادر کیان به منزل ما آمد و خواهرم آرزو را جهت کیان خواستگاری کرد.

من هم خیلی ناراحت شدم چون به کیان اعتماد کرده و او را به منزل ام برده بودم و فکر نمی کردم این رفت وآمدها باعث شود او به خواهرم نظر داشته باشد. من انتظار داشتم او به خواهر من به چشم خواهر خودش نگاه کند. از آن روز به بعد درگیری هایی بین من و کیان اتفاق می افتاد و هر جا همدیگر را می دیدیم، قطعا با هم درگیر می شدیم.

پرونده پسر جوانی که خواستگار خواهر دوستش را به قتل رسانده‌ و از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده‌ بود، جهت اجرای حکم قصاص به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران

روز اتفاق می دانستم کیان چه ساعتی از سر کوچه عبور می کند به همین خاطر همراه خودم شمشير داشتم، دوستم آراد هم کنارم بود و او هم چاقو داشت؛ ما سر کوچه بودیم که کیان آمد.

متهم گفت: کیان به محض دیدن من حمله کرد و چاقو کشید و ضربه ای هم به من زد. آراد به کمک من آمد و ما هر دو به سمت کیان حمله کردیم ولی ضربه کشنده را آراد وارد کرد. این در حالی بود که آراد نیز ادعا کرد ضربه کشنده را کیان وارد کرده است.

با توجه به مدارک به دست آمده و تکمیل شدن تحقیقات کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه 10 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.

مجازات قاتل خواستگار جوان , قصاص

در ابتدای جلسه پیگیری نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند و خواستار صدور حکم قانونی شد.

سپس اولیای دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص جهت عامل قتل شدند. در ادامه آرش در جایگاه حاضر شد. او گفت: من نمی خواستم کیان را بکشم ولی از اینکه به خواهرم نظر داشت ناراحت بودم و این امر درگیری شدیدی بین ما ایجاد کرده بود. ما در چند مرحله با هم درگیر شده است بودیم و روز اتفاق هم به همین علت من شمشير داشتم البته قبول دارم که به سمت کیان شمشیر کشیدم و او را زدم ولی ضربه کشنده که به قلبش برخورد کرد را من نزدم.

پرونده پسر جوانی که خواستگار خواهر دوستش را به قتل رسانده‌ و از سوی دادگاه به قصاص محکوم شده‌ بود، جهت اجرای حکم قصاص به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران

بعد از این آراد در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من هم قبول دارم به کیان ضربه زدم و ولی در دفاع از آرش این کار را کردم و ضربه کشنده را هم من نزدم و آرش که شمشير در دستش بود به او ضربه زد.

با توجه به این گفته ها بود که دادگاه از پزشکی قانونی خواست راجع به ضربه ای که به قلب مقتول برخورد کرده اظهارنظر کند. متخصصان بعد از بررسی چاقو و شمشیر اعلام کردند ضربه ای که به قلب مقتول برخورد کرده عمیق است بنابراین با یک وسیله بسیار تیز به قلب این جوان ضربه وارد شده است هست. با توجه به اینکه شمشیر کند است و برش هایی که ایجاد می کند عمیق نیست بنابراین به نظر می رسد ضربه کشنده با چاقو وارد شده است است.

مجازات قاتل خواستگار جوان , قصاص

از آنجا که چاقو در دست آراد بوده ، او از سوی قضات در قتل مجرم آشنا شد و هیئت قضات بعد از شور آراد را به قصاص محکوم و آرش را تبرئه کردند.

این رأی مورد اعتراض اولیای دم و آراد قرار داده شد و دیوان عالی کشور رأی صادره را مورد بررسی قرار داد و هرچند رأی قصاص آراد را تأیید کرد ولی رأی برائت آرش نقض شد چراکه قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند هرچند آرش عامل قتل نیست ولی در وقوع قتل دخالت داشته هست. به این ترتیب پرونده آرش جهت پیگیری مجدد به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بازگردانده شد.

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz