سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار بین الملل قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است! / موگرینی

به گزارش صدا و سيما، فدریکا موگريني در گفتگو با خبرنگاران گفت: دنیا مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين هست، چيست. !موض

قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است! / موگرینی

موگرینی: قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است!

عبارات مهم : اروپا

فدريکا موگريني، شهر اشغالي قدس را پايتخت فلسطين و رژيم صهيونيستي خواند.

به گزارش صدا و سيما، فدریکا موگريني در گفتگو با خبرنگاران گفت: دنیا مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين هست، چيست. !موضع اتحاديه اروپا روشن، مصمم و بسيار آشنا شده است است.

قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است! / موگرینی

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: ابتدا بايد بگويم که امروز روزي تاريخي هست، زيرا دقيقا بعد از 10 سال از امضاي پيمان ليسبون، ما يکي از بندهاي اين پيمان را به واقعيت تبديل کرديم. «همکاري ساختار يافته دائم [اتحاديه اروپا]» روز دوشنبه به وسیله وزيران امور خارجه 25 کشور عضو امضا شد؛ تصميمي تاريخي گرفته شد که اتحاديه اروپا را به يک تأمين کننده معتبر امنيتي در دنیا تبديل مي کند.

ما هم اکنون هفده طرح واقعي خواهيم داشت که 25 کشور از اعضاي اتحاديه اروپا که «همکاري ساختار يافته دائم» را امضا کردند، همکاري خود را با ما شروع خواهند کرد و اين فعاليت ادامه خواهد يافت. من به تازگي تيم خودم را براي اين کار جمع کرده ام تا در زمينه امنيت و دفاع اتحاديه اروپا فعاليت بيشتري کنند؛ اين همکاري نه فقط در زمينه اجراي اين هفده طرح هست، بلکه در خصوص امکان استقرار يکي از يگان هاي رزمي مان در يکي از مناطق بحران در سراسر دنیا نيز هست.

به گزارش صدا و سيما، فدریکا موگريني در گفتگو با خبرنگاران گفت: دنیا مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين هست، چيست. !موض

وی ادامه داد: ما مي توانيم در خصوص ايجاد تأسيسات اروپا در زمينه صلح با هم همکاري کنيم. من پيشنهاد خواهم داد که در چارچوب چند ساله بعدي ما اين تأسياست را ايجاد خواهيم کرد تا هزينه هاي آن سطح از جاه طلبي مان را در خصوص امنيت و دفاع تأمين بپردازيم. اين کار نظامي کردن بودجه اتحاديه اروپا نيست، بلکه راهي براي انعطاف پذيري، چابک بودن و عملياتي تر بودن بيشتر هنگام نياز است و ما شاهد اين هستيم که نياز شديدي به فعال بودن اتحاديه اروپا به عنوان يک نقطه رجوع يا بازيکن در سراسر دنیا وجود دارد.

من طي روزهاي آينده، گروه عملياتي در اينجا در بروکسل براي هماهنگي کارهاي متفاوت در زمينه امنيت و دفاع اتحاديه اروپا ايجاد خواهم کرد. مي توانم بگويم که اين بهترين کاري است که مي توان براي گرامي داشتن پيمان ليسبون انجام داد. امروز به دستاورد خوبي رسيديم.

موگريني در خصوص مسئله مهاجرت گفت: من امروز صبح در اينجا نخستين جلسه گروه عملياتي را با اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا و شرکت ملل متحد تشکيل دادم. شرکت بين المللي مهاجرت و کميسارياي عالي پناهندگان شرکت ملل هم اينجا شرکت داشتند. مي توانم به شما بگويم که به علت تلاش هاي اتحاديه اروپا، همکاري اتحاديه آفريقا و فعاليت هاي شرکت بين المللي مهاجرت و کميسارياي عالي پناهندگان شرکت ملل ما اکنون شانزده هزار مهاجر در ليبي را به صورت به میل خود به کشورهاي خاستگاه بازگردانده ايم و قرار است پانزده هزار نفر ديگر را طي هفته هاي آينده بازگردانيم.

قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است! / موگرینی

اتحاديه اروپا صد ميليون يوروي ديگر براي حمايت از اين کار تخصیص داده شده است خواهد داد. روشن است که من جزئيات اين کار را در اختيار کشورهاي عضو قرار خواهم داد. از اين رو اين مسئله پيشرفت خوبي در طرف خارجي مسئله مهاجرت است.

به گزارش صدا و سيما، فدریکا موگريني در گفتگو با خبرنگاران گفت: دنیا مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين هست، چيست. !موض

موگريني در خصوص شهر اشغالي قدس گفت: موضع اتحاديه اروپا بسيار روشن هست. ما اين روزها به گونه اي متحد، چه از طرف من، چه از طرف وزيران تمام 28 کشور اتحاديه اروپا همگي روز دوشنبه پيام بسيار روشني فرستاديم، براي نخست وزير نتانياهو هم فرستاديم. به نظرم اين مسئله نه فقط دنیا عرب و دوستان فلسطيني را به صورت واضح و بلندي آزرده خاطر کرد، بلکه در اسرائيل، در واشنگتن و جامعه بين الملل به عنوان کل هم [با چنين واکنشي همراه بود]. من امروز از نخست وزير اندونزي که بزرگ ترين کشور مسلمان در دنیا هست، استقبال کردم.

او دقيقا براي گفتگو در خصوص مسئله قدس به اينجا آمده بود. او همچنين از موضع اتحاديه اروپا قدرداني کرد. دنیا مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين هست، چيست. موضع اتحاديه اروپا روشن، مصمم و بسيار آشنا شده است است و ما اکنون بر روي اين چشم انداز کار مي کنيم.

قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است! / موگرینی

واژه های کلیدی: اروپا | مهاجرت | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz