سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران منتشر شد. 

برنج خارجی گران شد

برنج خارجی گران شد

عبارات مهم : خارجی

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس نتیجه های به دست آمده در فروردین ماه ١٣٩٧، بیشترین زیاد کردن قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «گوجه فرنگی» با ۱۴ درصد افزایش، «پرتقال محصول داخل» با ۸ درصد زیاد کردن و «مرغ ماشینی» با ٧.٢ درصد زیاد کردن بوده هست. بیشترین کم کردن قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «پیاز» با ۱۱.۹ درصد کم کردن و «تخم مرغ ماشینی» با ۹.۸ درصد کم کردن است.

این گزارش می افزاید: بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل «فروردین ١٣٩٦» مربوط به «برنج خارجی درجه یک» با ۳۷.۹ درصد زیاد کردن و بعد از آن «تخم مرغ ماشینی» با ۲۷.۷ درصد زیاد کردن و «پیاز» با ٢٤.٥ درصد زیاد کردن است.

برنج خارجی گران شد

همچنین بیشترین کم کردن قیمت نسبت به فروردین ١٣٩٦ مربوط به «گوجه فرنگی» با ۴۱.۶ درصد کم کردن «با داشتن بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت ماه قبل» و بعد آن «پرتقال محصول داخل» با ۳۱.۲ درصد کم کردن «با داشتن رتبه دوم بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت ماه قبل» و «سیب درختی زرد» با ۳۰ درصد کم کردن است.

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران منتشر شد. 

واژه های کلیدی: خارجی | فرنگی | محصول | پرتقال | پرتقال | فروردین | گوجه فرنگی | گوجه فرنگی | فروردین ماه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz