سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی برنامه‌ای جهت قطع آب نداریم/ امیدواریم قطعی‌ برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد ، وزیر نیرو

وزیر نیرو گفت: براساس برنامه دو نیروگاه برق تازه وارد مدار می‌شوند همچنین پرسشها تعدادی از نیروگاه های موجود برطرف شده است است.

برنامه‌ای جهت قطع آب نداریم/ امیدواریم قطعی‌ برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد ، وزیر نیرو

وزیر نیرو: برنامه ای جهت قطع آب نداریم/ امیدواریم قطعی برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد

عبارات مهم : برنامه

وزیر نیرو گفت: براساس برنامه دو نیروگاه برق تازه وارد مدار می شوند همچنین پرسشها تعدادی از نیروگاه های موجود برطرف شده است است.

به گزارش منزل ملت، رضا اردکانیان وزیر نیرو راجع به نشست امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: آب یکی از معدود عرصه های چند انضباطه است هر چند که در دولت یک وزارتخانه به اسم وزارت نیرو به عنوان آب در کنار مباحث برق و انرژی می پردازد، آب یک مقوله میان بخشی است به این معنا که به سامان رسیدن آن در کشور مستلزم همکاری بخش های متفاوت است.

برنامه‌ای جهت قطع آب نداریم/ امیدواریم قطعی‌ برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد ، وزیر نیرو

وزیر نیرو با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به درستی این وقت را که هنوز فاصله قابل ملاحظه ای با فصل بودجه دارد جهت برگزاری این نشست گزینش کرده هست، گفت: با دعوت یکسان از شرکت هایی که در دولت با عنوان آب سر و کار دارند از جمله شرکت برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت هواشناسی، این عرصه مورد بحث قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه نشست برگزار شده است جلسه اول بود که با ادامه آن بحث کردن راجع به عرصه هایی مانند بودجه، ساز وکارهای میان بخشی و اصلاح ساختارهای داخلی دستگاه ها را شروع می کنیم، عنوان کرد: عملکردها باید به نحوی باشد که بتوانیم با آب موجود امنیت غذایی و عنوان آب شرب و بهداشت را مدنظر قرار دهیم و در نهایت با الگوی صحیح مصرف آب با بحران مواجه نشویم.

وزیر نیرو گفت: براساس برنامه دو نیروگاه برق تازه وارد مدار می‌شوند همچنین پرسشها تعدادی از نیروگاه های موجود برطرف شده است است.

اردکانیان با اشاره به اوضاع قطعی برق در کشور و اینکه آیا قطعی های برق تا آخر تابستان ادامه دارد یا خیر، اظهار داشت: امیدواریم قطعی های برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد، در حال حاضر قطعی برق ارتباط مستقیمی با دما و درجه حرارت دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر با پدیده گرما و زیاد کردن دما به شکل ثابت مواجه هستیم که در نقاط مختلفی از دنیا این عنوان وجود دارد، تصریح کرد: امیدواریم با کم کردن دما مقدار کسری تولید برق را تامین و از آن عبور کنیم، از همکاری که مردم دارند صمیمانه تقدیر می کنم.

وی با اشاره به اینکه واحدهای تولید برق کشور در حال وارد شدن به مدار هستند، ادامه داد: تعدادی نیروگاه در نکا و تبریز مشکلاتی داشتند که با تلاش شبانه روزی نیروهای فنی صنعت برق مسئله آنها برطرف شده است و همچنین دو نیروگاه تازه نیز مطابق برنامه وارد مدار می شوند.

برنامه‌ای جهت قطع آب نداریم/ امیدواریم قطعی‌ برق تا آخر تابستان ادامه نداشته باشد ، وزیر نیرو

وزیر نیرو راجع به قطعی آب به منظور ذخیره زیاد وجود دارد، اظهار داشت: برنامه ای در زمینه قطعی آب وجود ندارد، با همکاری مردم در مصرف صحیح امیدواریم با چنین شرایطی مواجه نشویم هرچند که این عنوان ارتباط مستقیمی با نوع مصرف دارد.

واژه های کلیدی: برنامه | تابستان | نیروگاه | کشاورزی | کمیسیون کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz